Slipning av betonggolv

Att slipa sitt betonggolv är inte ett oöverkomligt företag. Det kan till och med vara riktigt roligt. Det viktiga är att man förser sig med rätt utrustning. Givetvis behöver man inte köpa allting utan det går bra att hyra från företag som har betongslipning som sin specialitet.

Innan Stadax sätter igång med slipning av industrigolv (eller vilket betonggolv som helst för den delen) bör man veta vilka steg som ska utföras och vad som krävs för att man ska få ett riktigt bra resultat. Det första man skall tänka på är att se till att golvet är ordentligt rent innan man påbörjar själva slipningen. Rengöringen utförs i första hand med borste och inte med dammsugare. I samband med borstandet ser man till att inte golvdammet virvlar omkring alltför mycket. Det kan man göra genom att spraya luften i rummet med vatten. Följden blir att dammet som virvlar upp tas upp av vattendropparna.

Slipningen går till så att man kopplar vattenslangen så att det kommer vatten fram till slipskivan som är fäst på slipmaskinen. När man har kontrollerat detta samt att det inte är någon risk för kortslutning på grund av vattnet, kan själva slipandet ta vid. Man byter slipskiva till en mer finkornig ju närmare slutet man kommer.

Copyright © 2015 Holm & Bergs Rör - Rörmakaregatan 17, Oskarsvik