Högtrycksspolning av avlopp

Har du stopp i avloppet eller behöver rengöra rören är högtrycksspolning en mycket effektiv metod med bra resultat. Du ser då till att röret blir rent från skräp, sediment och annat som kan komma att täppa till. Det gör också att risken minskar för framtida stopp i avloppet. Man kan utföra högtrycksspolning på både små och stora rör, och det finns olika typer av munstycken som passar för olika tillfällen. Ibland kan man behöva komma genom golvbrunnen för att komma åt riktigt ordentligt.

Ekonomiskt med underhållsspolningar

Hur ofta ska man då genomföra rörspolningar för att undvika stopp i avloppet? Man rekommenderas att göra så kallade planerade rörspolningar, eller underhållsspolningar, ungefär med 3 till 5 års mellanrum. Då ger du rören ett optimalt utgångsläge och undviker att de täpps igen av smuts, beläggningar och rost. Detta kan ses som en investering då du slipper akuta stopp i avloppet där du till och med kan råka ut för översvämning och fuktskador som följd. Genom underhållsspolningar kan du upptäcka problemen i tid och åtgärda dem innan man råkar ut för större fel. Akuta stopp beror oftast på att man inte underhållit rören eller att ett främmande föremål har fastnat. Det kan också handla om utslitna stammar.

Upptäck problemet i tid

Ett bra tips är att lyssna efter kluckande eller bubblande ljud från avloppen. Det kan nämligen betyda att det har dålig avrinning och därmed är nära ett stopp. Då gäller det att förebygga problemet genom högtrycksspolning av avloppet eller genom att byta ut golvbrunnen. När man spolar rören använder man ett ganska lågt vattentryck för att skada avloppsrören så lite som möjligt. Skulle man använda ett högt tryck skulle det kunna skada innerväggen på röret vilket kommer snabba på korrosionscykeln vilket kan leda till rostskador och sprickor.

Copyright © 2015 Holm & Bergs Rör - Rörmakaregatan 17, Oskarsvik