Korrosionsskydd zink-järn

Stål används mycket i konstruktions industri, men stålet behöver skyddas från rostangrepp. Vid ett rostangrepp förstörs ytan på metallen, vilket så klart påverkar utseendet, men det värsta är att stålet riskerar att förlora sin funktion helt och hållet och det kan få stora konsekvenser. Ett rostangrepp försvagar produkten och den börjar förlora sin hållfasthet. Korrosionsskydd zink-järn är en ytbehandling, som ökar en produkts hållbarhet och säkerhet i frätande miljöer, genom att förhindra rostangrepp. Korrosionsskydd zink-järn används med fördel på fästelement, plåtkonstruktioner och inom fordonsindustrin.

Värdefullt korrosionsskydd

Zink rostar 200 gånger långsammare än stål, vilket gör zink till ett mycket värdefullt korrosionsskydd. Ur miljöperspektiv är zink även en av de miljövänligaste metallerna. Korrosionsskydd zink-järn på stål ger en bra motståndskraft mot rostangrepp. Det ger också stålet en ökad värmetålighet, vilket är särskilt användbart inom fordonsindustrin, där produkter måste tåla hög värme, som till exempel i motor utrymme.

Ökar motståndet mot rost

Processen för ytbehandling med zink-järn är ganska lik den för elförzinkning. Skillnaden är att man tillför järn i zink-järn badet. Korrosionsskydd av zink-järn är dyrare än vanlig zink beläggning på grund av att processen är lite mer komplicerad. Zink-järn kan även behandlas med gul- eller svartpassivering, vilket ytterligare ökar motståndet mot rost.

Copyright © 2015 Holm & Bergs Rör - Rörmakaregatan 17, Oskarsvik