Värmepumpar

Värmepumpar finns av många olika modeller. Vid valet av modell är det viktigt att sätta sig in i hur systemet fungerar under olika yttre betingelser för att kunna se vilken modell som passar de egna behoven bäst. Hitta din lokala leverantör för installation. Är du på jakt efter en värmepump i Jönköping så tipsar vi gärna om Perssons Rör och Värme.

De huvudsakliga grundprinciperna härrör från värmekällan. Eftersom en värmepump i princip fungerar efter samma modell som ett kylskåp; det vill säga man utnyttjar energiöverskottet i en kall källa för att omvandla den till värme (kylskåp förstås precis tvärtom) är det viktigt att förstå vad som kan uppnås om man väljer den ena värmekällan eller den andra.

De vanligaste värmekällorna är vatten, luft och berggrund. Det är lätt att konstatera att bergvärme är den stabilaste värmekällan med en konstant temperatur.

Den enklaste modellen av värmepump är frånluftvärmepump, som innebär att man utnyttjar den värme som går ut genom ventilationssystemet och för den tillbaka in i huset igen.

Uteluftvärmepumpar går ut på att använda uteluften på samma sätt som kylskåpen använder inneluften; fastän med omvänd effekt. Den stora nackdelen med dessa system är att de inte klarar av snabba temperatursänkningar eller situationer när temperaturen faller under 20 minusgrader. Fördelen är att de reagerar ganska snabbt och att en del av dessa system kan utnyttjas för luftkonditionering under varma sommardagar.

Bergvärmepump har den stora fördelen av att dess värmekälla; vatten i djupet av berggrunden; håller en stabil temperatur. Nackdelen är att den inte är lika effektiv när det är varmt ute. För att kunna utnyttja bergvärme krävs ett borrhål på mellan 80-200 meter beroende på berggrunden och på aggregatet.

Ytterligare andra varianter är ytjordvärmepump, som alltså använder det ytliga jordlagret som värmekälla samt sjövattenvärmepump, som förutsätter närhet till ett vattendrag som inte fryser.

För att få en någorlunda jämn uppvärmning och säker tillgång till varmt vatten kan man gärna komplettera sin värmepump med en elpatron.

Copyright © 2015 Holm & Bergs Rör - Rörmakaregatan 17, Oskarsvik